Działalność dobroczynna

Nazwa Apotex widnieje na produktach i lekach stosowanych każdego dnia w tysiącach szpitali i przychodni na wszystkich kontynentach świata.

Produkty Apotex, z których blisko 300 to leki wydawane na receptę, są wykorzystywane na całym świecie. Prowadzimy eksport do ponad 115 krajów. W większości z nich działają nasze fabryki, spółki typu joint venture lub dystrybutorzy.

Mamy prosty cel: pragniemy być jednym z głównych światowych dostawców leków dobrej jakości w przystępnych cenach, które są badane, opracowywane i wytwarzane tutaj, w Kanadzie.

Takie podejście do rozwiązań opieki zdrowotnej wraz z założeniem rozwoju eksportu i zdobywania rynków dla Kanady zaprowadziło Apotex w każdy zakątek świata. Apotex posiada jednostki zależne i spółki typu joint venture na wszystkich kontynentach.

Dzięki globalnej ekspansji kanadyjska technologia wywarła znaczący wpływ na życie milionów ludzi. Bez niej wiele osób cierpiałoby na skutek niewystarczającej dostępności podstawowych leków.

Jesteśmy światowej klasy firmą farmaceutyczną z siedzibą w Kanadzie, która działa w służbie ludzkości.

Prezes o firmie

Spółka Apotex Inc., będąca obecnie największą kanadyjską firmą farmaceutyczną, od ponad 35 lat prowadzi swoją działalność w Kanadzie. W tym czasie nasza firma rozwinęła się pod względem wielkości, liczby pracowników i, jak ufamy, pozycji firmy jako „dobrego obywatela".

Stanowimy integralną część społeczeństwa, w którym funkcjonujemy. Jesteśmy szanowanym członkiem społeczności, w których prowadzimy działalność i w których mieszkają nasi pracownicy. Jako wolne przedsiębiorstwo korzystamy z możliwości i cenimy prawa nadane nam przez społeczeństwo.

Wsparcie dla społeczności lokalnych i naszych bezpośrednich klientów – farmaceutów, jest jednym ze sposobów na wywiązywanie się ze zobowiązań i odpowiedzialne działanie. Umacniając naszych interesariuszy, umacniamy nas samych. Tak naprawdę wszyscy stajemy się silniejsi. Silna branża farmaceutyczna zapewnia lepszą ochronę zdrowia.

Pragniemy w tym miejscu przedstawić naszą filozofię i praktyczne podejście do programu dotacji firmowych, prowadzonego przez Apotex Foundation, oraz innych dotacji na cele dobroczynne. Ufamy, że będzie to źródłem cennych wskazówek dla tych, którzy chcą zapoznać się z działalnością charytatywną prowadzoną przez naszą firmę.

dr Bernard Sherman
Prezes i Dyrektor Generalny

Zdjęcie dr Bernard Sherman

dr Bernard Sherman
Prezes i Dyrektor Generalny
 

Działalność charytatywna firmy

W Apotex naszym szczególnym priorytetem jest współpraca z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego i wspieranie finansowe różnorodnych programów specjalistycznych oraz inicjatyw badawczych na poziomie krajowym i regionalnym. W rezultacie te działania przysłużą się nie tylko pacjentom, ale również szpitalnym farmaceutom, całym społecznościom i środowiskom uniwersyteckim.

W branży farmaceutycznej jesteśmy i pragniemy pozostać dumnym liderem we wspieraniu przemysłu farmaceutycznego.

Nasze dotacje na rzecz społeczności lokalnych przekazujemy głównie Fundacji Wspólna Droga. Jesteśmy dumni z pierwszego miejsca wśród firm farmaceutycznych w Kanadzie pod względem ogólnej wartości dotacji. Jednocześnie jesteśmy jedną z niewielu firm w kraju, która przekazuje na cele charytatywne więcej niż 1 mln dolarów.

Apotex zdaje sobie sprawę z tego, że sukces firmy wymaga akceptowania i równoważenia odpowiedzialności względem naszych klientów, personelu oraz pracowników służby zdrowia, reprezentujących odmienne interesy i obawy. Każda z wymienionych grup to nasi interesariusze, osoby tworzące wspólnotę, w którym żyjemy jako członkowie większej społeczności.

Apotex Inc., jako firma będąca %E2%80%9Edobrym obywatelem" i mocno zakorzeniona w Kanadzie, akceptuje swoją bezpośrednią odpowiedzialność wobec całego społeczeństwa i grup lokalnych, w których funkcjonują nasze zakłady i żyją nasi interesariusze, i gdzie prowadzimy działalność. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w dłuższym rozrachunku nie da się osiągnąć celów komercyjnych bez zaspokojenia uzasadnionych potrzeb społeczeństwa jako całości.